Zdravstvena zaštita korisnika u Domu za stare MeliorVita

Medicinsko osoblje brine o našim korisnicima 24h.
Lekarske vizite su svakodnevne, a medicinske sestre sprovode propisanu terapiju (intra muskularnu, intra vensku, infuzionu terapiju), redovno kontrolišu vitalne funkcije (temperatura, pritisak, puls), previjanje, plasiranje katetera i druge intervencije.

Položaj tela nepokretnih korisnika, menja se na 2 sata, svih 24h.

U situacijama kada se naglo pogorša zdravstveno stanje korisnika, pozivamo ekipe hitne medicinske pomoći.